K R O N I K AČo vieš o ľudských právach ?


Svoje vedomosti si mohli ôsmaci overiť 20.1.2014 v súťažnom kvíze „Ľudské práva a slobody“. Ostatní žiaci si zopakovali problematiku ľudských práv, princíp rovnosti, tolerancie a demokracie v rámci triednych kolektívov na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy. Súťaž pripravili p.uč.Adamčoková a p.uč.Hradská.
Kvízu sa zúčastnili súťažiaci z 8.A ,8.B a 8.C triedy.

Víťazom sa stali žiaci 8.A triedy:

Terézia Ďatková
Patrícia Čierna
Viktória Kohútová


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6