K R O N I K ADetský literárny Zvolen 2014


20. marca 2014 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Detský literárny Zvolen 2014. V II. kategórii našu školu reprezentovala práca Terky Ferenčukovej zo 6.A triedy, ktorá obsadila 3. miesto.

„ Slovo je jedným z najkrajších darov, aké sme dostali a aké zároveň aj môžeme dať. A preto tí, ktorí vedia so slovom pracovať a podávať ho ďalej sú jednak obdarovaní talentom a jednak môžu ostatných obdarovať tým, čo zo slov vytvoria....“
Takže darovali ste nám svoje slovo, lepšie povedané slová a my Vám teraz dávame slovo :


Ďakujeme!

Ondrej Kalamár
poet, člen poroty

foto1     foto2     foto3     foto9     foto5     foto6