K R O N I K AMaratón písania listov


    V mene organizácie na podporu ľudských práv, Amnesty International Slovensko, sme sa v dňoch 6. – 16. decembra 2013 pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv zapojili do medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratónu písania listov 2013.
    Cieľom písania bolo poslať čo najviac listov s výzvami vládam jednotlivých krajín s upozornením na porušovanie práv konkrétnych ľudí a skupín a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí sú nespravodlivo väznení a prenasledovaní.
    Z trinástich konkrétnych prípadov ľudí na celom svete si žiaci 8. a 9. ročníka vybrali dva, ktoré ich najviac zaujali. Išlo o nespravodlivý osud muža z Turecka a ženy z Mexika, ktoré vlády a príslušné orgány neriešili. Chceli sme na ne upozorniť, a preto sme tamojším vládam poslali spolu 44 listov, z toho 17 listov sme poslali do Turecka a 27 listov do Mexika.
     Veríme, že sme aspoň troškou prispeli k riešeniu problémov uvedených ľudí a možno aj naším pričinením sme donútili príslušné orgány k tomu, aby sa nad uvedeným minimálne zamysleli. Do tejto krásnej a ušľachtilej akcie sme ochotní zapojiť sa aj budúci rok.

foto1     foto2     foto3     foto9     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10