K R O N I K AKrižovatky šťastia 2013


26.11.2013 sa konal už 5. ročník Detskej konferencie pod názvom „Križovatky šťastia“ a XVII. ročník vedomostného kvízu v aule ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene. Témami podujatia boli témy: „Akí sme a čo nás baví“ a „Pokušenia súčasnosti“. Preventívna akcia bola určená pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ich učiteľov a dospelých účastníkov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou.
Vybrali sme sa s našim 10 členným fan klubom, peer aktivistkami v doprovode koordinátorky prevencie Mgr. Ľ. Hradskej a školskej psychologičky Mgr. Z. Marekovej zabojovať v súťažnom kvíze. V programe konferencie vystúpil so svojím príspevkom „Prečo mám rád futbal?“ Martin Dvoran z 9. B triedy. Pred vstupom do auly boli vystavené aj najkrajšie výtvarné práce našich žiakov. Mohli sme si pozrieť výstavu kníh s tematikou prevencie z Krajskej knižnice vo Zvolene, opýtať sa pracovníčok knižnice na to, čo nás o knihách zaujalo. Po kultúrnom programe i jednotlivých príspevkoch začal súťažný kvíz.
Za našu školu v troch súťažných kolách svoje vedomosti ukázali Marek Uhrín a Nina Mesíková zo 7. A triedy. Museli správne odpovedať na otázky psychologičky a príslušníkov PZ SR z oblasti prevencie návykových látok, trestnoprávnej zodpovednosti a správania sa na verejnosti. Za svoje vedomosti získali spomedzi 13 súťažiacich tímov ZŠ v okrese Zvolen pekné 3. miesto. Blahoželáme!


Prílohy:

Pozvánka Detská konferencia

Účastnícky list

Diplom - 3.miesto

Prečo mám rád futbal - príspevok