K R O N I K ANávšteva evanjelického kostolaPani učiteľka evanjelického náboženstva zobrala svojich žiakov na prehliadku kostola. Venoval sa im pán farár, ktorý im pútavo porozprával o histórii kostola. Na nádvorí kostola deti obdivovali obrovský kameň - andezit, ktorý v dávnej minulosti slúžil ako oltár.foto1     foto2     foto3     foto9

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9