K R O N I K A


Výchovný koncert - "Vzdušné zámky"Mikluláš priniesol do našej školy aj hudbu – dva výchovné koncerty.
Umelci, muzikanti z agentúry LETart upozornili žiakov II. stupňa našej školy na zákernosť drog textami vo svojich piesňach, ale aj sugestívnym hovoreným slovom 5.12.2013 vo výchovnom koncerte pod názvom „Vzdušné zámky“:
„...strelku svojho života ovláda každý z nás...je iba na každom z nás, na ktorú stranu sa prikloní...“
„...drogy sú peklo, sú ako hnusný kamión, ktorý zabíja bez brzdenia...“
„...ak berie človek drogy, zo vzdušného zámku zostal iba prach...“
„...život ti núka peklo a raj, je iba tvoj – tak stoj!“

Pre žiakov I. stupňa umelci hrali a spievali 6.12.2013 v koncerte „Pesničky z vrecka pre veselé decká“. Piesne mali veselé melódie, ktoré vyčarovali s pomocou umelcov „samotné veselé decká“. Deti utvrdili v tom, že slušnosť sa oplatí, vzdelanie sa vyplatí a zlo už neplatí. Muzikantom patrí naše poďakovanie.foto1     foto2     foto3     foto4     foto5