K R O N I K A


Medzinárodný deň školských knižníc„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému Školské knižnice – Brána do života, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica vždy 4. októbrový pondelok, sa konal 28. 10. 2013.
V našej škole sa tento deň niesol pod názvom S knihou a v knižnici spoznávame svet a jeho zaujímavosti, spoznávame seba, pripravujeme sa na budúcnosť.
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sme realizovali vo všetkých triedach a ročníkoch s príslušnými vyučujúcimi na hodinách, na 1. stupni za účasti žiačok 9. ročníka. Súbežne prebiehali pod vedením oboch pracovníčok knižnice aktivity v školskej knižnici a v školskom klube, aj za účasti starých rodičov. Akciu sme uzavreli besedou pre starších žiakov s účastníčkou ženskej expedície do Himalájí 1999 - Mgr. Gablíkovou.
Žiaci nižších ročníkov na záver nakreslili, čo ich zaujalo. Žiaci 8. ročníka vypracovali slohové práce, v ktorých sa zamýšľali nad úlohou knižníc.
Jedna podnecujúca myšlienka z práce žiačky z 8. A na záver: „Skúste sa zamyslieť, čo je lepšie? Sedieť obklopení fantáziou autorov od výmyslu sveta .....alebo pozerať na nereálny virtuálny svet.“
Pozrite si aj niekoľko záberov našich žiakov počas dňa:foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9Aktivity:

1. Deti deťom - spoznávame seba a svet -1. st.
2. S knihou spoznávame svet a jeho zaujímavosti - 2.st.
3. Aj my chceme spoznávať svet – 2. st. (v knižnici)
4. Čo ma naučili knihy? – stretnutie s dôchodcami a tvorivé dielne v ŠK
5. Ako mi knihy pomohli splniť sen – beseda s Mgr. Gabíkovou

Výstup:

kresby, slohové práce, fotografie, prezentácie a pracovné materiály uč.
Kresby žiakov - výstavka. Fotografie a najlepšie slohové práce (respektíve myšlienky z nich) - stránka školy. Dohodnuté spoločné návštevy knižnice.
Slohovú prácu o úlohe školskej knižnice ako bráne do života napísali žiaci 8. roč. Písali konkrétne o našej knižnici, o jej využití napríklad pri príprave projektov. Iní uvažovali všeobecne o úlohe, význame i o perspektívach knižníc do budúcnosti.
Hodnotenie podujatia žiakmi:
1. O vzniku kníh a písma som už niečo vedela, ale zaujali ma ukážky kníh. Hodina v knižnici sa mi páčila, rada čítam. Mohli sme aj kresliť, páčili sa mi aj aktivity (6.C)
2. Čítam menej, ale knihy si požičiavam, čítam ich s mamou. Rozprávky mám rád. (5. A)
3. Príbehy sa mi páčili, zaujalo ma, ako sa voľakedy učili. No tak by som sa teda nechcel učiť. (7. A)
4. Pomáhala som p. učiteľke Peťkovej v 3. roč. decká boli super, hlásili sa, mali záujem, keď sme sa aj hrali. Mám rada prácu s deťmi. (9.A)
5. Na geografii sme pracovali s textom, ktorý bol zaujímavý, dozvedeli sme sa viac o našej planéte. Aj v knižnici máme také knihy. (8.C)
6.Beseda bola veľmi zaujímavá, len škoda, že rozprávanie bolo pomalšie, ako obrázky, lebo sme sa pýtali. Prekvapila ma cena výstroja. (9. B)
7. Pani učiteľka veľmi zaujala a prekvapila, veľmi nás to bavilo. Sme hrdé na našu pani učiteľku. Asi si po monitore nejakú knihu o tom prečítam. (9.B)
8. Starí rodičia rozprávali zaujímavo, najmä tá teta vpravo. Páčili sa mi aj čipky. (3.B)
9. Hry boli dobré, ale čítať sa mi nechcelo, radšej si čítam potichu. Môj kamoš Samko si požičal encyklopédiu. (4.C)
10. Z kníh sa mi páčili to o psíkoch. Chcem o nich vedieť veľa. Požičiam si knihu v knižnici. (2.A)
11. Veľmi sa nám páčil príbeh o tom, ako išiel granát na vandrovku. Skúsime podobný napísať tiež. Bolo to super. (5.A,C)
12. Celkom rád si občas prečítam text aj na internete. No radšej čítam normálne knihy . Použijem svoju fantáziu. (7.B)foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8

foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16