K R O N I K ASúťaž HOVORME O JEDLE


Našej škole sa hneď v prvom ročníku súťaže podarilo, vďaka pracovitosti učiteľov a šikovnosti žiakov, získať BRONZOVÝ DIPLOM za aktívnu účasť. Súťaž vyhlásilo Centrum rozvoja znalostí o potravinách, jej oficiálny názov bol HOVORME O JEDLE.
Súťaž bola určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike. Prebiehala od 14.10.2013 do 18.10.2013 a zapojilo sa do nej v 164 školách 37.691 žiakov.
Žiaci našej školy sa do súťaže zapojili tým, že podľa pravidiel k daným témam (Pozri si www.opotravinach.sk) vymysleli a zrealizovali rôzne aktivity v rámci tried/skupín. Tieto následne vypracovali ako súťažný príspevok.
Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.


Ďakujeme všetkým zúčastneným!

foto1

foto2

foto3