K R O N I K AInternet – priateľ alebo nepriateľ?Žiaci 5. – 9. ročníka sa 16.4.2014 zúčastnili kultúrno – náučného predstavenia „Internet – priateľ alebo nepriateľ?“ Toto podujatie bolo pokračovaním aktivít v rámci prevencie sociálno – patologických javov na našej škole. Téma je veľmi aktuálna. Veď sociálne siete, počítačové hry, internet, mobily patria nesporne do každodenného virtuálneho sveta dnešnej mládeže. Mladí ľudia ich prostredníctvom získavajú akúsi dôveru, odvahu zdôveriť sa, nové kontakty. Ale – získajú takto skutočných priateľov? V predstavení zazneli aj upozornenia na nebezpečenstvá takéhoto správania sa – vznik možnej závislosti, stratu skutočných priateľov, prípady čoraz väčšej agresivity, menej pohybových aktivít detí, pochybné trávenie voľného času, až možnosť útekov z domova, či dokonca samovrážd. Ako bezpečne pracovať s internetom sa dozvedeli na besede s Mgr. Z. Marekovou aj žiaci štvrtých ročníkov. So sociálnou pedagogičkou Mgr. S. Tichou z CPPaP a školskou psychologičkou Mgr. Z. Marekovou besedovali všetci ôsmaci a žiaci I. a II. špeciálnej triedy.obr1

obr2

obr3

obr4