K R O N I K A



Nástrahy internetu



Naša školská p.psychologička si pre štvrtákov pripravila prednášku o nástrahách internetu. Najskôr žiaci vyplnili zaujímavý dotazník, ktorý si potom spoločne za pomoci krátkych videí zo stránky www.ovce.sk skontrolovali, príp. vysvetlili.


foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10