K R O N I K A


Čo vieš o hviezdach ?V priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo krajské kolo astronomickej súťaže: "Čo vieš o hviezdach 2014?". Našu školu reprezentoval Jozef Koleda, ktorý postúpil z 2. miesta okresného kola. Na krajskom kole získal 6.miesto.


foto1

diplom1    ucast