K R O N I K AHviezdoslavov Kubín20.3. a 24. 3. 2014 sa na našej škole uskutočnili školské kolá v prednese poézie a prózy. Vo všetkých troch kategóriách ukázalo svoj recitačný talent viac ako 50 žiakov. Poroty, zložené z pani učiteliek slovenčiny, to veru mali ťažké.
A tu je umiestnenie:

I. kategória 1. - 3. ročník II. kategória 4. - 6. ročník III. kategória 7. – 9. ročník

POÉZIA

1. Peter Paľuš
2. Adam Zreľák
3. Alexandra Šomská, 2.A

POÉZIA

1. -----
2. Martin Felix,4.B
3. Dominika Gondášová,6.C

POÉZIA

1. Patrícia Čierna,8.A
2. ----
3. ----
PRÓZA

1. Šimon Kollár, 3.B
2. Danka Pham, 3.B
3. Sára Podhradská, 3.B
PRÓZA

1. -----
2. Soňa Hedvigyová,6.B
3. Samuel Tary,5.A
PRÓZA

1. Andrea Kaššová, 8. A
2. Marianna Felixová, 7. A
3. Nina Rogožníková, 7. A

foto1     foto2     foto3     foto9

foto5     foto6     foto7     foto8     foto9

Blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2014.Výsledky okresného kola :


diplom1

diplom2Výsledky regionálneho kola :


duricova_diplom       kassova_diplom