K R O N I K A


Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii EV dňoch 15. - 16. 4. 2014 sa na ZŠ F. Kráľa v Žarnovici uskutočnilo Krajské kolo Fyzikálnej olympiády pre žiakov základných škôl. 40 najúspešnejších riešiteľov z Banskobystrického kraja súťažilo o najlepšie umiestnenie. Pri otvorení súťaže na ZŠ účastníkov privítal aj primátor mesta Žarnovica pán Kamil Danko. V rámci prvého dňa súťaže mali účastníci možnosť vidieť ukážky práce robotického klubu a vyskúšať si riadiť robot vyrobený z Lego stavebníc, absolvovali exkurziu v odborných priestoroch SOŠ a deň zakončili fyzikálnym večerom s množstvom fyzikálnych pokusov a zaujímavostí. Druhý deň sa konala od 8:00 do 12:00 hod vlastná súťaž. Súťažiaci riešili štyri pomerne ťažké úlohy. Vzorové riešenia úloh krajského kola nájdete na stránke Fyzikálnej olympiády IUVENTY Bratislava.foto1

diplom