K R O N I K AŠkodlivosť fajčeniaStaršie žiačky našej školy navštívili štvrtákov so zaujímavými informáciami a aktivitami o škodlivosti fajčenia. Deti aktívne spolupracovali a veríme, že si všetko zapamätajú aj do budúcnosti.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6