K R O N I K AEurópa v škole 2013/1461. ročník medzinárodnej súťaže EURÓPA V ŠKOLE , jej obvodné kolo aj v tomto roku organizovalo CVČ Domino. Ústredná téma súťaže v tomto roku bola „ AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE.“

Žiaci súťažili v:

- multimediálnej tvorbe ,
- písomnej tvorbe ,
- umeleckej tvorbe.

V umeleckej tvorbe v II. kategórii zvíťazila práca Terky Šupinovej z 5. A triedy. Terka svojou prácou očarila všetkých návštevníkov výstavy a zaslúžene získala 1. miesto.
V písomnej tvorbe v II. kategórii bola ocenená práca Terky Ferenčukovej zo 6.A triedy ,ktorá obsadila svojou nádhernou literárnou prácou 3. miesto.

foto1     foto2     foto3     foto9     foto6     foto5