K R O N I K ATýždeň boja proti drogám 2013


V dňoch 18.- 26.11.2013 sa aj v tomto školskom roku konali na našej škole aktivity počas Týždňa boja proti drogám. Aktivity koordinovala koordinátorka prevencie Mgr. Ľubica Hradská.
Medzinárodná zdravotnícka organizácia WHO definuje drogu takto: „Droga je každá látka, ktorá po vniknutí do ľudského organizmu mení fungovanie a poškodzuje orgány v tele.
Počas týchto dní besedovali so žiakmi odborníci v 12 besedách.
Všetci piataci, šiestaci a žiaci druhej špeciálnej triedy sa mohli porozprávať so školskou psychologičkou Mgr. Zuzanou Marekovou o škodlivosti fajčenia, všetci šiestaci o škodlivých účinkoch alkoholu na naše telo.
Siedmaci sa rozprávali o účinkoch drog na hodinách etickej výchovy, náboženstva, či biológie.
Štvorčlenné družstvá zo 7. A, 7. B a 7.C tried si svoje vedomosti overili v súťažnom kvíze „Čo vieš o drogách a zdravom životnom štýle“. Vyhralo družstvo 7. A triedy.
Nina Mesíková a Marek Uhrín zo 7. A reprezentovali našu školu 26.11.2013 na 5. ročníku Detskej konferencii pod názvom „Križovatky šťastia 2013“, ktorá sa konala v ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene“. Prispeli žiaci výtvarnými prácami a Martin Dvoran z 9.B príspevkom „Prečo mám rád futbal“. Získali sme spomedzi 13 škôl okresu Zvolen 3. miesto.
Peer aktivistky pripravili pre druhákov a 4.B hravé aktivity o zdravom životnom štýle, škodlivých účinkoch alkoholu.
8.B, 9.A a 9.B mali možnosť klásť svoje otázky týkajúce sa prevencie kriminality mladistvých, ktoré môžu končiť aj útekmi z domova príslušníkom PZ SR.
Najkrajšie výtvarné práce na témy „Akí sme a čo nás baví“ a „Pokušenia súčasnosti“ nakreslili šiestaci a siedmaci.
Na hodinách cudzích jazykov žiaci vyrobili, okrem projektov na jednotlivých jazykoch, aj spoločný štvorjazyčný poster o škodlivosti návykových látok. Žiakov zaujal aj svojím zaujímavým výtvarným prevedením. Zdobí nástenku cudzích jazykov.
Na etickej výchove, ale aj slovenskom jazyku žiaci vyjadrili svoje myšlienky formou básní, úvah a príbehov.
Keďže k zdravému telu patrí aj zdravý duch, na hodinách telesnej výchovy a športovej prípravy žiaci športovali v telocvični, ako aj na štadióne MFK Lokomotívy Zvolen. Zápasili chlapci a dievčatá v malom futbale, florbale a vybíjanej.
Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivít zapojili. Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí žiakov viedli.
Čo povedať na záver?
Najlepšia droga je predsa len – čistá hlava.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16     foto17Prečo mám rád futbal


Keď som mal osem rokov, začal som pod vedením trénera hrávať futbal. Nadšenie pre túto hru sa s pribúdajúcimi rokmi ešte posilnilo. Aký úspech v živote môžem dosiahnuť? Niektorí si vyberú cestu jednoduchú, fajčia, fetujú, pijú alkohol, nemyslia na to, čo bude o niekoľko rokov, proste budúcnosť nulová. Cesta k úspechu je však úplne iná. Je našou povinnosťou robiť niečo zdravé, prospešné pre nás aj pre iných. Ja som si teda vybral cestu menom FUTBAL. Je to môj životný štýl, moja radosť, napĺňa ma to, je to môj život! Mnohí ľudia sa ma pýtajú, prečo práve futbal, ako ma to môže baviť? Cesty k úspechu sú niekedy kľukaté s veľa prekážkami, ktoré musíme zvládnuť a prekonať, aby sme si ten sen, ten úspech naplnili. Každý tréning myslím na to, ako na sebe zapracovať a byť lepší. Často si kladiem otázky. Dám si 20 klikov ? Nie, dám si ich 25. Tak sa proste cítim lepšie. Často premýšľam, že už som vo veku, kedy sa viac – menej zariaďujem podľa seba a to, čo si teraz vytvorím, budem mať už do konca života. Keď zaspávam, nie je ani jeden večer, čo nemyslím na úspech a čo pre ten úspech spraviť. Jeden veľmi dobrý tréner mi raz povedal: „Keď už nevládzeš, tak zmôžeš ešte viac. Dôležité je mať sny !“ Žijeme len raz, tak šancu, ktorú sme dostali, nesmieme premárniť! My sme tvorcovia svojho šťastia. A toto všetko mi dáva motiváciu, aby som na druhý deň niečo zmenil a kráčal k svojmu vytúženému snu.

Martin Dvoran, IX.BAkí sme?


Nie sme dokonalí, ale sme takí ako deti v našom veku. Buďme sami sebou. Mnohí ľudia sa pretvarujú len preto, aby zapadli do spoločnosti. Ale načo je to dobré? Keď ich nikto nebude mať rád preto, akí sú, ale preto, ako vedia hrať toho, kým nie sú. Podľa mňa je lepšie mať jedného úprimného priateľa, pretože v dnešnej dobe je úprimnosť vnímaná ako vzácny dar. Tiež je potrebné mať pozitívne myšlienky. Každá vec, čo sa nám v živote prihodí, má svoj význam. Všetko zlé je na niečo dobré. Negatívne myšlienky, tie nás môžu pohltiť na dno a utrápime sa vlastnou hlúposťou, čo sa raz stalo, sa už neodstane a my musíme ísť ďalej. Vo svojom vnútri treba hľadať silu a odvahu vyjadriť svoj názor a nepodvoliť sa ľuďom, ktorí si myslia, že sú niečo viac. Každý z nás má na tejto zemi svoju cenu. Hlavne sa nesnažme napodobňovať iných. Kráčajme sa svojím cieľom. Aj keď si niekedy uvedomíme, že nejdeme správnou cestou, ktorú sme si vysnívali, ale život nie je prechádzka ružovou záhradou. Je potrebné začať znova. Prídu ľudia, ktorí nám nedoprajú, ale o to bude väčšia radosť z úspechu, ktorý sme dosiahli. :D

Ľudmila Balážová, IX.BTakí sme


Sme vo veku, keď prichádzame do puberty a sme ľahko ovplyvniteľní. V dnešnom svete na nás číhajú rôzne závislosti. Veľmi často je to internet a sociálne siete. Dokážeme na nich stráviť aj 12 hodín denne. Je to pre to, že máme pocit, akoby sme vo svojej blízkosti nemali žiadnych blízkych priateľov, len tých internetových. Často sa stáva, že pod nejakým nickom vystupuje niekto úplne iný. Sama z vlastnej skúsenosti viem, že veľmi často schvaľujeme žiadosti o priateľstvo aj úplne neznámym ľuďom. Napadlo vás už niekedy, že by sme strávený čas na internete mohli venovať napríklad učeniu cudzích jazykov? Medzi ďalšie časté závislosti teenagerov, bohužiaľ, patrí fajčenie, alkohol a drogy. Každý v našom veku už určite má nejakú skúsenosť aspoň s jednou z týchto závislostí. Je naozaj smutné, že väčšina teenagerov fajčí a užíva alkohol. Prečo toto robíme? Prečo sa chceme podobať dospelým?

Ľudmila Balážová, IX.BDroga nie!


Všetky drogy zle robia,
Všetkým ľuďom iba škodia.
Dá sa však vybrať,
Nemusí každý drogu brať.

Keď si však raz niekto navykne,
Potom si už na život bez drogy nezvykne.
Preto sa treba droge vyhýbať,
Ak život dlhší chceš ty mať.

Alkohol už na svete letí,
Skúšajú ho už aj deti.
A cigarety skúša už skoro každý,
Aj keď vie, že zdravie poškodí si navždy.

Nikdy sa však nevzdajte!
Vždy si na zdravie pozor dajte!
Varujem preto všetkých, čo toto čítate.
Nikdy sa s drogou nezahrávajte!

Barbora Martinská, VIII.C