K R O N I K AČo vieš o drogách a zdravom životnom štýle


„Čo vieš o drogách a zdravom životnom štýle“ – súťažný kvíz 22.11.2013 medzi siedmakmi zorganizovala koordinátorka prevencie Mgr. Ľ. Hradská. Štvorčlenné družstvá zo 7. A, 7. B a 7.C tried museli dokázať svoje vedomosti, zodpovedať na otázky z oblasti prevencie i zdravej výživy, vyriešiť tajničku, vymyslieť vtipné slogany.

1. miesto: 7.A - Marek Uhrín, Jozef Koleda, Michal Kozelský, Kristián Naništa
2. miesto: 7.C - Monika Jarná, Stanislav Hanes, Lenka Kéryová, Katarína Gondášová
3. miesto: 7.B – Richard Kamenský, Martin Chladný, Peter Macko, Jozef Hudec
Víťazom blahoželáme!


foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10