K R O N I K ADopravná výchovaŽiaci 1.stupňa si pomocou prezentácie zopakovali dôležité pravidlá cestnej premávky. Prešli si správanie na chodníku, semafory a dopravné značky. Najviac deti zaujala téme o bicykli. Prednášajúci tiež deťom vysvetlil dôležitosť reflexných prvkov a používania bezpečnostných pásov.


foto2     foto3     foto9     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11

foto12     foto13     foto14     foto15     foto16