K R O N I K ATvorivé dielne


Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene ponúka okrem výstav i vyučovacie hodiny a prednášky. V rámci týchto sa naši žiaci, členovia záujmového útvaru - Klub dobrovoľníkov, zúčastnili tvorivých dielní, kde vyrábali papierového lykožrúta. Akcia prebehla 14.10.2013 vo veľmi príjemnej a tvorivej atmosfére. Žiaci tu mali možnosť hravou formou získať odborné poznatky z oblasti prírodovedy a environmentálnej výchovy. Keďže múzeum ponúka množstvo zaujímavých akcií, určite to nebola naša posledná návšteva.


Pozri:     www.ldmzvolen.sk        Lykožrútfoto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11