K R O N I K ADarček starším spoluobčanom24. októbra sa v našej škole stretli členovia Klubu dôchodcov na Sekieri. My sme prispeli k dobrej nálade programom v ktorom vystúpili žiaci 1. stupňa. Básničky sa striedali s pesničkami, hrou na hudobných nástrojoch a divadielkom. Tety a ujovia sa usmievali a tlieskali nám. Aj takýmto spôsobom sme sa poďakovali za všetko dobré čo v živote vykonali.obr1

obr2

obr3

obr4

obr5