K R O N I K A„Bež a vyhraj“

súťaž zmiešaných družstiev 5 chlapcov a 5 dievčat v štafetovom behu


Dňa 10.10.2013 naši úspešní žiaci 2. stupňa v zložení Cavar Jakub, Krnáč, Jozef, Lavrík, Kevin, Psársky Kristián, Urban Peter (všetci 9.B) Bieliková Laura (8.B) a Benková Petra, Guttenová Alexandra, Rapáková Andrea, Udvardiová Sabína (všetky z 9.A) získali v zmiešanom štafetovom behu (5 chlapcov a 5 dievčat) na jesennej súťaži nazvanej „Bež a vyhraj“ v konkurencii ôsmych základných škôl vynikajúce 2. miesto, keď od víťazstva ich delilo iba niekoľko metrov. Uvedená súťaž sa konala v rámci športových podujatí organizovaných pod názvom „Zvolenská športová jeseň“ už po 11. krát na Námestí SNP vo Zvolene. Jeden úsek meral približne 550 metrov, takže celkom zabehli všetci členovia štafety spolu 5,5 km.
Naše deti z 1. stupňa v zložení Sudimák Marko, Kurčíková Mariana, Kalmár Matej, Korčoková Petra, Šušlík Matúš, Lehocká Alexandra, Čokina Richard, Šedová Sára, Kruppa Maroš, Vranová Alexandra. tiež boli úspešné a obsadili 3. miesto. Bežali kratšiu trať, keď jeden úsek meral približne 350 metrov a všetci členovia tejto mladšej zmiešanej štafety spolu zabehli 3,5 km.
Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili tohto štafetového behu patrí poďakovanie za vzornú a príkladnú reprezentáciu školy.foto1     foto2     foto3     foto9     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11