K R O N I K AOkresné kolo v atletike


Dňa 21.05.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v atletike, ktoré sa konalo na IX. ZŠ Zvolen – Západ. Chlapci ako družstvo skončili v konkurencii všetkých ZŠ z okresu Zvolen na celkovom veľmi peknom 2. mieste.
Gratulujeme.

Úspešne nás reprezentovali chlapci 9. B a Ján Sekereš z 8. B :
Štafeta Beh na 4x 60 metrov – 2. miesto – Cavar Jakub, Laurík Kevin, Ligas Erik, Psársky Kristián
Beh na 60 m – 4. miesto Krnáč Jozef, 5. miesto Kevin Lavrík
Beh na 300 m – Laurík Kevin, Cavar Jakub
Beh na 1000 m – 2. miesto Kristián Psársky, 5. miesto Ligas Erik
Diaľka – Krnáč Jozef (9. B), Psársky Kristián
Skok do výšky – 3. miesto Nácesta Tomáš
Hod kriketovou loptičkou – 2. miesto Psársky Kristián, 5. miesto Ligas Erik
Vrh guľou – Sekereš Ján a Nácesta Tomáš

foto1

foto2

diplom