K R O N I K A24. ročník olympiády v anglickom jazyku


15. januára 2014 sa v CVČ Domino konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Úspešným v kategórii 1A sa stal spomedzi jedenástich zúčastnených Jožko Koleda zo VII.A triedy. V konkurencii žiakov iných škôl okresu skončil na 2. mieste. Preukázal tak znalosti nielen z oblasti slovnej zásoby a gramatiky anglického jazyka, ale zároveň ukázal, že mu nerobí problém ani plynulá komunikácia a tvorba príbehu podľa obrázka.


Blahoželáme a Jožkovi prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu angličtiny.

diplom9. decembra 2013 sa konalo školského kolo 24. ročníka olympiády v anglickom jazyku. V dvoch kategóriách sa spolu zúčastnilo 15 žiakov, v kategórii 1A osem žiakov 6. – 7. ročníka a v kategórii 1B sedem žiakov 8. – 9. ročníka.
Žiaci museli preukázať vedomosti a zručnosti v gramatike, slovnej zásobe, v počúvaní a čítaní s porozumením a v ústnom prejave.

Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

1A

1. Koleda, Jozef
2. Vajdová, Soňa
3. Gurková, Veronika

1B

1. Rybárová, Diana
2. Fertalová, Monika
3. Marcineková, Zuzana


Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole olympiády, ktoré sa uskutoční 15. januára 2014.

foto1

foto2

foto3