K R O N I K A


Tvorivé dielne na Zvolenskom zámku23. apríla 2013 boli sme my, žiaci 7.A triedy v galérii na Zvolenskom zámku. Pani Čatayová nám pripravila tvorivé aktivity, ktoré boli zamerané na portrét. Naučili sme sa toho veľa – pozrieť sa na obraz očami umelca a umelcami sme sa stali aj my, keď sme dokresľovali časť portrému. Niektoré práce boli veľmi pekné.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10