K R O N I K ATýždeň česko-slovenskej vzájomnostiDeti z III.C chodia každý mesiac so svojou pani učiteľkou do knižnice. Prečítané knihy vrátia a požičajú si opäť nové. Vo štvrtok 8.novembra ich v knižnici zastihla milá akcia – prebiehal tam, ako každý rok, týždeň česko-slovenskej vzájomnosti. Pani knihovníčka už mala pripravené zaujímavé úlohy, ktoré naši tretiaci zvládli na výbornú. Za svoju šikovnosť dostali nielen pochvalu, ale aj sladkú odmenu.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6