K R O N I K A


Svetový deň zdravej výživyJednou z najdôležitejších ciest k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 16. októbra pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.

Ako hovorí jedna múdrosť: Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.

Touto myšlienkou sme sa riadili, keď sme na našej škole pripravili množstvo aktivít. Priestory 1. stupňa sme vyzdobili výrobkami z jesenných plodov a výtvarnými prácami o zdravej výžive.
16. októbra odznela relácia v školskom rozhlase, ktorú pripravili Veronika Kánová a Nikola Janečková žiačky z 9. A triedy. Samozrejme v tento deň nám pani kuchárky v školskej jedálni pripravili zdravý obed.
Žiačky 7. C Kristína Popovová, Stela Krajčovičová, Nina Kalafusová poučili a aj preskúšali cez vlastne pripravené aktivity mladších spolužiakov 4. ročníkov. Niektoré triedy ochutnávali zdravé chutné ovocie z vlastných záhrad na triednickych hodinách.
Okresnú výstavu ovocia zeleniny a kvetov v Mestskom úrade navštívili žiaci 7. a 8. ročníka. Svoje vedomosti o zdravej výžive si uplatnili mnohí žiaci 2. stupňa pri tvorbe projektov a prezentácií na hodine Biológie.
Svoje vedomosti zúročili žiaci 6. A 7. ročníka v novembri na kvíze o zdravej výžive a drogách.foto2
Počas súťaženia

foto3
Súťažiaci 6.C 3.miesto

foto4
Súťažiaci 7.B 2.miesto

foto5
Víťazky 7.C

foto1

foto6

foto7

foto8