K R O N I K APrvé vysvedčenie


31.1.2013 bol pre našich prvákov veľmi slávnostný deň. Pozvali si do školy rodičov a starých rodičov, aby im ukázali, čo sa za prvý polrok naučili. Každá trieda prečítala svoj text, vypočítali príklad, zarecitovali básničku a nakoniec sa prezentovali v anglickom jazyku. Všetkým prítomným sa to páčilo. Na záver slávnosti každý prvák prevzal od svojej pani učiteľky prvé vysvedčenie.


foto1      foto2      foto3      foto4      foto5

foto6      foto7      foto8      foto9      foto10

foto11      foto12      foto13      foto14      foto15      foto16