K R O N I K ATýždeň priateľstva      Už po druhýkrát sa v našej škole v rámci týždňa priateľstva od 18. – 22. februára uskutočnil pod záštitou agentúry AIESEC v Banskej Bystrici medzinárodný multikultúrny projekt. Tak ako minulý rok, aj tentokrát boli u nás na hosťovaní počas jedného týždňa lektori z rôznych kútov sveta, aby nám predstavili svoju krajinu, zvyky a tradície.

      Pricestovali k nám lektori z ďalekej Brazílie, Hong-Kongu, Taiwanu a Kazachstanu. Prostredníctvom pripravených prezentácií sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o krajinách lektorov, ale aj niečo z ich každodenného života. Stážisti prostredníctvom hodín dejepisu, geografie, anglického jazyka, hudobnej a výtvarnej výchovy podali ucelený obraz o svojich krajinách. Tak sme sa aspoň v mysli dokázali preniesť do týchto vzdialených a pre nás netypických krajín.

      Samozrejme to neboli len prezentácie, ktoré nás zaujali. Naši priatelia si priniesli aj zaujímavé a typické predmety pre svoju krajinu, naučili nás základnú slovnú zásobu a aj my sme ich naučili slovíčka a slovné spojenia ako napríklad „Ahoj, ako sa máš?“, pozdravy, poďakovania. Zaujímavá bola najmä aktivita naučiť sa napísať svoje meno v ich jazyku, alebo „hodina tanca“ s Luanou z Brazílie, či rôzne typické hry danej krajiny.

      Žiaci dokázali, že anglický jazyk ovládajú na dobrej úrovni, najmä starší žiaci nemali problém s komunikáciou a tlmočníka potrebovali len v minimálnej miere.

    Stretnutie sa našimi inonárodnými priateľmi žiaci opäť hodnotili pozitívne. Tak ako vlani, aj tentokrát určite vznikli medzi lektormi a žiakmi nové a pevné priateľstvá. Dôkazom toho je aj fakt, že najmä žiaci 9. ročníka sa lektorom venovali aj v popoludňajších hodinách.

      Na záver už len treba dodať, že týždeň priateľstva splnil svoj hlavný cieľ a zostávame vo viere, že sme sa spolu nerozlúčili navždy.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10

foto11     foto12     foto13     foto14     foto15     foto16