K R O N I K ATechnický talent 2012Technický talent 2012 je súťaž odborných vedomostí a zručností pre žiakov 9.ročníkov, ktorá sa uskutočnila dňa 30.novembra 2012 v Technickej akadémii vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnili Róbert Bobor, 9.A , Roman Ridzoň, 9.A , Róbert Oravec, 9.A, Viliam Berger, 9.A , Jakub Mikuláš, 9.B
Získali sme I.miesto za skupinu a 2. miesto za vedomostný test, Róbert Bobor, 9.A.obr