K R O N I K A


SUDOKUDňa 20. júna 2013 sa konalo školské kolo súťaže SUDOKU, na ktorom sa zúčastnilo 23 žiakov 2. stupňa našej školy.

Víťazi:   1. miesto Katti Loydlová
            2. miesto Róbert Bobor
            3. miesto Patrícia Kubíková


obr1

obr2

obr3