K R O N I K ASúťaž v rétorike ŠTÚROV ZVOLEN


Obvodné kolo


Dňa 23. apríla obhájila víťazka školského kola súťaže v rétorike (II. kategória) Veronika Kánová z IX.A triedy svoj úspech a v obvodnom kole patrila medzi troch najlepších, čo jej zaručilo postup do regionálneho kola súťaže, ktorá sa uskutoční vo Zvolene 7. mája 2013. Odtiaľ je už len krôčik k celoslovenskému kolu. Veronika, držíme palce.


diplomciara


Školské kolo


Dňa 17. apríla 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v RÉTORIKE. Do školského kola pani učiteľky vybrali a pripravili 21 žiakov.

I. kategória (žiaci 4. - 6. ročníka)
Súťažiaci si vylosovali text (rozprávka, bájka, krátky príbeh) v rozsahu asi 200 slov.
Čas na prípravu: 15 minút
Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu, so samostatným dotvorením konca príbehu.

II. kategória (žiaci 7. – 9.ročníka)
a) doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha
b) vyžrebovaná téma – bez obmedzenia žánru
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3-5 minút

Vyhodnotenie :

I. kategória 4. – 6. ročník
1. Vanesa Malčeková 5.B
2. Soňa Hedvigyová 5.B
3. Soňa Vajdová 6.A

II. kategória 7. – 9. ročník
1. Veronika Kánová 9.A
2. Timea Laššáková 7.A
3. Adam Gonda 8.A


Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodnej súťaži,
ktorá sa bude konať 30. apríla 2013.


obr1

obr2

obr3