K R O N I K AGaléria Dominika SkuteckéhoDňa 20. novembra 2012 sa žiaci 5.A vybrali vlakom do Banskej Bystrice do Galérie Dominika Skuteckého. Prostredníctvom sprievodcu mohli bližšie spoznať umenie D. Skuteckého, jeho obrazy a dozvedieť sa o jeho živote a tvorbe niečo zaujímavé. Žiaci kreslili svoj vlastný autoportrét, dokresľovali chýbajúce časti obrazu, hľadali na obrazoch rôzne detaily, rozprávali sa o farbách mora a pod. Do B.Bystrice pôjdeme určite znova - za poznaním.foto7     foto8     foto9

foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6