KRONIKAOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


17.októbra sa konal 5. ročník školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Zúčastnilo sa ho osem žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí svoje znalosti z materinského jazyka preukázali v dvoch častiach školského kola olympiády. V písomnej časti nám ukázali, aké znalosti majú z jednotlivých rovín jazyka a ako dokážu napísaný text pretransformovať do iného žánru. V ústnej časti predviedli rečnícke umenie na témy, ktoré im boli pridelené. Porota zložená z učiteľov slovenského jazyka nakoniec rozhodla takto:

1. miesto – Paulína Paprčková IX.A
2. miesto – Veronika Kánová IX.A
3. miesto – Daniela Turčanová IX.A


foto1