K R O N I K ASing mit und lernAutor súboru pracovných listov k detskému pesničkovému kurzu nemčiny Sing mit und lern , Mgr. Marek Ľupták , viedol dňa 16. mája 2013 v priestoroch ŠVK v Banskej Bystrici so žiakmi 8.A triedy pesničkovú hodinu.
Žiaci prostredníctvom vypočutých rozhovorov a pesničiek pracovali s pracovnými listami, naučili sa inou formou novú slovnú zásobu a samozrejme sa aj zabavili.


foto1    foto2   ; foto3

foto9    foto5    foto6    foto7