K R O N I K APolicajt-moj kamarát


PZ SR s cieľom zvýšiť dôveru v políciu, priblížiť žiakom ich prácu 30.4.2013 a 30.5.2013 zorganizoval pre žiakov dve podujatia, na ktorých sme sa zúčastnili.
Naše úspechy:
3. miesto v súťaži „Policajt môj kamarát“:
Norbert Vavro, Samuel Tari, Kristína Kračunová, Simona Oláhová (4.A)
2. miesto v branno – športových súťažiach PZ SR:
Adam Gondek, Ján Jochlík, Patrik Sarvaš, Ladislav Kubala (8.A a 7.A)

Cieľom oboch akcií bolo:
• pôsobiť na mládež preventívne, podporovať rozvoj právneho vedomia
• znižovať trestnú činnosť detí a mládeže na základe uvedomenia si zodpovednosti za vlastné konanie
• znižovať u detí a mládeže riziko stať sa obeťou trestného činu
• znižovať nehodovosť detí a mládeže ako účastníkov cestnej premávky
• zvyšovať u detí a mládeže dôveru v Policajný zbor
• aktívne zapojiť deti a mládež do využívania voľného času
• vedieť si poradiť v záťažových situáciách
• zlepšiť si svoju fyzickú zdatnosť
• vedieť hádzať na cieľ, určiť azimut


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11