K R O N I K APlanetárium v Žiari nad Hronom30. november – posledný novembrový deň – deň našej exkurzie do planetária.. Žiaci 5.B spoločne so žiakmi 5.A vycestovali za poznaním. Nás láka vesmír, nekonečno. V UFO sále s pracovníkom planetária pri interaktívnoom rozprávaní si žiaci zopakovali nadobudnuté vedomosti a pomocou modelov si ešte lepšie ujasnili niektoré javy spojené s pohybmi telies v slnečnej sústave. Potom nasledovalo audiovizuálne pásmo v Hviezdnej sále. Tretia sála je zameraná na oboznámenie sa s históriou a súčasnosťou astronomickej pozorovacej techniky, vysvetlenie princípov fungovania ďalekohľadu. Keďže planetárium ponúka vzdelávací program aj pre starších žiakov, určite prídeme zas.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6     foto7Aj tretiaci a štvrtáci boli v planetáriu. Veľmi sa im páčilo v ufo a hviezdnej sále. A nákupy nemali konca kraja!


foto9     foto10     foto11     foto12     foto13     foto14     foto15