K R O N I K APANEL STORYSúkromná stredná umelecká škola aj tento rok pripravila pre žiakov 8. a 9. ročníka výtvarnú súťaž pod názvom PANEL STORY. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov. Téma súťaže: Výtvarné vyjadrenie voľnej témy na panel s využitím kresby alebo maľby. Darilo sa nám aj v tomto roku.
Slavo Jurek , 9.C, obsadil 1. miesto
Paulína Paprčková, 9.A, obsadila 3. miesto
Adam Králik, 7.A, získal Čestné uznanie za účasť
Pre žiakov boli pripravené tematické workshopy zamerané na maľbu, klasickú grafiku, alternatívne grafické techniky, modelovanie, videotvorbu, prácu s fotoaparátom a kamerou. Tieto aktivity boli pre žiakov zábavné a poučné.


foto5     foto5     foto5

foto1     foto2     foto3     foto9