K R O N I K A


Návšteva z Berlína11. októbra 2012 nás na hodine nemeckého jazyka navštívila Lucie Reinert, študentka univerzity v Berlíne a Michal Pažický, ktorí pre žiakov 8. ročníka pripravili zaujímavú hodinu o Berlíne. Keďže sa práve učíme na hod. NEJ orientovať v mestách, bolo veľmi poučné, spoznať na mape mesta a prostredníctvom obrázkov najdôležitejšie budovy a pamiatky tohto mesta. Učiť sa nemecky trochu inak je zábava.foto1      foto2

foto3

foto4