K R O N I K ASúťaž o najkrajšiu nástenku


25. marca 2013 boli komisiou zloženou z dvoch žiakov a troch učiteľov posúdené a hodnotené jednotlivé školské nástenky. Základným kritériom pre účasť v súťaži bolo vyzdobenie nástenky na tému ROVNOSŤ. Pri bodovaní sa prihliadalo na obsah a estetickú hodnotu vystavených príspevkov. Posudzovali sa nástenky v štvrtom až deviatom ročníku. Žiaci pri zdobení preukázali pozoruhodnú kreativitu, čo výber víťaza značne sťažilo. Originalitu preukázali všetky triedy, či už tému dodržali, alebo sa od nej mierne odklonili. Prvé miesto získala trieda 6.A, o druhé miesto sa delia 9.A a 5.C, tretie miesto patrí 5.A triede.
 

Víťazom BLAHOŽELÁME!!!
A všetkým súťažiacim ĎAKUJEME(:

obr3    obr4

obr1    obr2