K R O N I K AKaždé dieťa potrebuje učiteľa (MUV)V čase od 21. – 27. 4. 2013 sme sa aj my zapojili do Globálnej kampane za vzdelávanie, ktorá sa koná každý rok, avšak s iným cieľom. Cieľom pre tento rok bolo, aby mali deti v krajinách 3. sveta dôstojnejšie podmienky pre vzdelávanie, aby každé dieťa malo šancu a právo na vzdelaného učiteľa.
Do kampane sa zapojili žiakci 7. - 9. ročníka. Prostredníctvom skutečného príbehu o 9-ročnom slepom dievčatku Dayi z Južného Sudánu sa žiaci dozvedeli, že aj chudobné a hendikepované deti majú právo na kvalitné vzdelanie a chceli by sa vzdelávať, aby mali lepší a kvalitnejší život.
Taktiež sa dozvedeli množstvo inofmácií o nedostatkoch vo vzdelávacom systéme v krajinách 3. sveta. Nové fakty si overili vypracovaním pripravených pracovných listov ku kampani.

Svoj súhlas s tým, aby všetky deti, aj deti s postihnutím mohli chodiť do školy a mať svojho pedagóga, naši žiaci vyjadrili gestom „áno“ v znakovej reči. Fotografie ako výstup z tejto aktivity budú odprezentované v septembri 2013 na Valnom zhromaždení OSN spolu s ďalšími fotografiami z celého sveta. Fotografie by mali upozorniť politikov na tento závažný problém.
Veríme, že sme aspoň troškou prispeli k tomu, aby mali deti v krajinách 3. sveta dôstojnejšie podmienky pre vzdelávanie. Žiakov aktivita veľmi zaujala a pochopili, že bez pedagógov by škola nemohla fungovať a sú za nich vďační. Organizátorom prajeme veľa šťastia pri realizácii tak ušľachtilej veci.

Mgr. Lucia Hudecová, PhD. a žiaci 7. – 9. ročníka


foto