K R O N I K AMDD


Naša škola zažila oslavy MDD už v piatok 31.mája skvelým koncertom šikovných muzikantov.
Deti roztancovali a rozospievali a atmosféra bola úžasná. Vidieť to aj z fotografií.


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10