K R O N I K AŠALIANSKY MAŤKOdiplomDňa 12. 12. 2012 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Porota hodnotila výber, prednes, prácu s hlasom a celkový umelecký dojem.


II.kategória (4.-5.ročník):

1. miesto: Laura Ďuricová, 5.B
2. miesto: Soňa Hedvigyová, 5.B
3. miesto: Vanesa Malčeková, 5.B

III.kategória (6.-7.ročník):

1. miesto: Jozef Koleda, 6.A
2. miesto: Marianna Felixová, 6.A
3. miesto: Andrea Kaššová,7.A ;
               Michaela Brodnianska, 7.C


Do obvodného kola postúpila Laura Ďuricová z 5.B a Jozef Koleda zo 6.A.