K R O N I K AMAREC – MESIAC KNIHY


Tento rok sa aktivity v školskej knižnici niesli v znamení 770-teho výročia udelenia mestských práv v meste Zvolen. Pre žiakov II. stupňa bola určená aktivita ,,Poznám svojich rodákov,,. Žiaci hľadali informácie o známych osobnostiach nášho mesta a potom tvorili krátke referáty. Celá škola sa zapojila do čítania povestí Ondreja Bartoša ,,Zvolenské povesti,,. Čítanie bolo prispôsobené čitateľským zručnostiam v jednotlivých ročníkoch. Na túto aktivitu naviazali tvorivé dielne, kde žiaci kreslili historické i súčasné budovy mesta. Zapojili sa hlavne žiaci I. stupňa. Najlepšie výtvarné práce budú začlenené do mapy mesta, ktorá sa pripravuje. Koncom marca najlepší čitatelia povestí boli domenení v školskej knižnici diplomom a malou sladkosťou.


foto6    foto7    foto8

foto1    foto2    foto3    foto4    foto5