KRONIKAThe Human Body Exhibition


29. októbra sa žiaci 6. – 8. ročníka zúčastnili výstavy ľudských tiel v areáli Incheba Expo Bratislava, ktorej cieľom je priblížiť návštevníkom ľudské telo a informovať ich o jeho funkčnosti. Žiaci získali konkrétnejšiu predstavu o kostrovom systéme, svalstve, reprodukčných orgánoch, dýchacích orgánoch a iných častiach ľudského tela. Pri prezeraní jednotlivých exponátov mali možnosť pochopiť, ako funguje ľudské telo pri pohybe aj odpočinku. Prostredníctvom exponátov, ktoré znázorňovali poškodenie ľudského tela civilizačnými chorobami a zlou životosprávou si žiaci uvedomili, aké dôležité je starať sa o svoje telo.
Návrat domov sa niesol v duchu novej skúsenosti, zaujímavého zážitku a poučenia o tom, že dôsledky nesprávnej životosprávy môžu mať katastrofálne následky pre ľudský organizmus.


foto1

foto2

foto3

foto4