K R O N I K ADETSKÝ LITERÁRNY ZVOLEN


Dňa 26.3.2013 sme sa zúčastnili vyhodnotenia regionálnej súťaže Detský literárny Zvolen. Do súťaže bolo zaslaných 106 príspevkov poézie a prózy . Žiačka našej školy Terezka Ferenčuková z 5.A triedy sa umiestnila v II. kategórii na peknom 2. mieste.

Blahoželáme.


Terezka Ferenčuková : Farma,na ktorej sa dejú zázrakyobr1      obr3

obr4

obr5

diplom      obr6