K R O N I K ANávšteva Krajskej knižnice Ľ. Štúra očami našich žiakovDňa 8.4.2013 sme sa zišli pred školou. S pani učiteľkou Žigovou sme nastúpili do autobusu a s radosťou, že sa neučíme, sme išli do knižnice. V knižnici nám ukazovali prezentácie a my sme mali uhádnuť hádanky alebo vylúštiť tajničky. Potom sme sa všetci rozbehli hľadať pekné a zaujímavé knižky, ktoré by nás bavili. Keď sme si ich požičali, pani učiteľka nás pred knižnicou zhromaždila a spočítala. Cestou naspäť si skoro všetci prezerali knižky. Keď sme prišli do školy, sadli sme si do lavíc a so záujmom sme ich čítali.

Kitti Loydlová,5.A


V pondelok sme boli všetci šťastní, že ideme do krajskej knižnice Ľudovíta Štúra. Vyrážali sme o 8.00 hod. Potom sme nastúpili do autobusu. Aj keď miesta nebolo veľa, nejako sme sa potlačili. Keď sme vystúpili pred knižnicou, išli sme si prečítať niečo o Ľudovítovi Štúrovi. Vošli sme do knižnice, kde sme hádali pomocou indícií rozprávky. A na koniec sme si požičiavali knihy. Bolo tam celkom dobre a určite si tam pôjdem požičať pár kníh.

Kristína Kollárová,5.B


Na hodine slovenského jazyka nám pani učiteľka Žigová oznámila, že navštívime Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Na túto exkurziu sme sa veľmi tešili. Konala sa 8.4.2013 a zúčastnili sa jej triedy 5.A a 5.B. Na začiatku exkurzie nám premietli zaujímajú prezentáciu. Prvá jej časť sa týkala ľudského mozgu a druhá časť bola o rozprávkových knihách. Časť o knihách nám bola blízka, pretože sa týkala rozprávok nášho detstva. Po prezentácii sme si mohli poobzerať knihy, prípadne si niečo z nich prečítať. Žiaci, ktorí mali čitateľský preukaz, si mohli knihu požičať aj domov. Ostatní dostali prihlášku a mohli sa prihlásiť do knižnice.

Hanka Pham, 5.B


Dňa 8.4.2013 sme boli na návšteve v Krajskej knižnici Ľ.Štúra. Najprv sme čakali na zastávke a potom v meste sme si prečítali zaujímavosti z pamätníka Ľ.Š. Keď sme prišli do knižnice, uvítali nás a kto chcel, dal si urobiť preukaz. Neskôr nám pustili prezentáciu o mozgu. Bolo v nej veľa zaujímavých vecí [ napríklad, že pravá strana tela sa ovláda ľavou stranou mozgu a ľavá zas naopak ]. Hneď za ňou bola prezentácia o rozprávkach, bolo v nej veľa známych rozprávok [ Tri citróny,Červená čiapočka atď. ], ale aj jedna neznáma [ Tri holúbky ]. Potom sme si išli požičať knižky. Každý sa mohol odfotiť so svojím kamarátom. Po skončení sme šli naspäť do školy. Veľmi sa mi tam páčilo.

Ján Lepieš 5.B


foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11

foto12     foto13     foto14     foto15     foto16

foto17     foto18     foto19     foto20     foto21