K R O N I K A


Návšteva Krajskej knižnice vo Zvolene.Príjemné chvíle strávili žiaci 6.A a 6.C triedy spolu s pani učitľkami B.Adamčokovou a Ľ.Hradskou v prostredí mestskej knižnice 23.11.2012 na besede pod názvom "Filipove dobrodružstvá – zákernosť drogy“. Žiaci sa dozvedeli o nových knihách a ich autoroch na tému ako zahnať nudu a droge nepodľahnúť v detskej literatúre. Prezreli si knižnicu s možnosťou stať sa jej členom.foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6