K R O N I K A


Medzinárodný deň školských knižníc



Tento rok sa niesol pod heslom: Kniha je kľúčom k minulosti, prítomnosti a budúcnosti a pripadol na 22. októbra.
Pre žiakov našej školy boli pripravené prezentácie, kde sa dozvedeli zaujímavosti o písme, prvých knihách i naväčšej knižnici.
Nazreli sme do histórie a zablúdili na stredoveký hrad. Spoznali sme život rytierov a naučili sme sa niečo o živote na hrade. Žiaci 1.-4. ročníka maľovali hrady, kreslili rytierov a prezerali si knihy.
Žiaci vyšších ročníkov odpovedali na otázky a tvorili slohové práce.
V školskej knižnici sme privítali rodičov spolu s deťmi, ktoré im s nadšením porozprávali o prežitom dni.



foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8