K R O N I K A


Čo vieš o hviezdach ?24. apríla sa uskutočnila vedomostná súťaž „ Čo vieš o hviezdach ? “ V prvej kategórii našu školu reprezentoval žiak Jozef Koleda zo 6. A triedy ktorý sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do celoslovenského kola.
V celoslovenskom kole ktoré sa uskutočnilo 11. júna 2013 sa umiestnil na krásnom 8.mieste.


foto1

diplom1    diplom2