K R O N I K AHVIEZDOSLAVOV KUBÍNdiplom
Prednes poézie, prózy - školské kolo 19.3. a 21. 3. 2013


I. kategória 2. - 4. ročník

POÉZIA
1.Nina Šramatyová, 4.B
2.Natália Laurová, 3.B
3.Maximilián Homola, 2.A

PRÓZA
1.Martin Felix, 3.B
2.Michaela Krajčiová, 4.A
3.Samuel Tary, 4.A
 

II. kategória 5. - 7. ročník

POÉZIA
1.Vanesa Malčeková 5. B
2.Michaela Škrabáková 5. A
3.Soňa Hedvigyová 5. B

PRÓZA
1.Andrea Kaššová  7. A
2.Nina Rogožníková  6. A
3.Marianna Felixová  6. A
   Samanta Vladeková  6. B

III. kategória 8. – 9. ročník

POÉZIA
1. ---
2. Martina Jančiarová 8. A
3. Michal Hámorský 8. A

PRÓZA
1. Petra Benková 8. A
2. Veronika Kánová 9. A
3. Kristína Benediková 8. A


Blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v obvodnom kole,
ktoré sa uskutoční 3. apríla 2013.

foto1     foto2     foto3     foto4     foto5